Svařování metodou MIG / MAG

Nabízíme vám profesionální poloautomatické svařování MIG / MAG v ochranné atmosféře inertních i aktivních plynů. Dokážeme svařit různé druhy oceli a nerez, máme za sebou více než 20 let zkušeností.

Používáme svařovací poloautomat ALFAIN ALF 250 S do náročných průmyslových podmínek. Jedná se o kompaktní svařovací tří fázový MIG/MAG stroj. Pro rychlý a zároveň bezpečný transport je stroj uložen v přepravní skříni na kolečkách.

Co je MIG a MAG sváření a jaký je mezi nimi rozdíl?

Svářecí metoda MIG (Metal Inert Gas) představuje poloautomatické svařování kovů v ochranné atmosféře inertního plynu. Svářecí metoda MAG (Metal Active Gas) se odlišuje použitím plynu aktivního.

Jak probíhá MIG / MAG svařování?

Jde o poloautomatické svařování, jelikož přídavný materiál, označovaný jako drátová elektroda, je do místa svařování přiváděn motorizovaným pohonem na základě povelu svářeče. Svářeč tedy ručně vede hořák, zatím co drát je veden automaticky, proto označení poloautomatické sváření.

Drátovou elektrodu představuje přídavný materiál, který je navinut na cívce a podáván bovdenem v hořáku do místa svařování. Druhou elektrodu tvoří svařovaný materiál, který je ke svářečce připojen pomocí zemnící svěrky.

Místo svaru musí být během MIG / MAG svařování chráněno ochranným plynem. Ten zamezuje přístupu vzduchu k svarové lázni. Odlšinost mezi metodami MIG a MAG je v použitém plynu: u MIG se používá inertní plyn, u MAG plyn aktivní.

Výhody metody MIG

Inertní neboli netečné plyny mají u metody MIG pouze ochrannou funkci spočívající v zamezení přístupu vzduchu k roztavenému kovu. Nejvíce používaným inertním plynem pro svařování je Argon či směs Argon + Helium, kdy příměs Helia dovoluje vyšší teplotu potřebnou ke svařování silnějších materiálů.

MIG sváření se používá zejména při sváření lehkých kovů. Je velmi vhodné pro svařování hliníku a jeho slitin, měděných slitin (zejména bronzů), titanu a pod.

Výhody metody MAG

Kromě ochranné funkce aktivní plyn u metody MAG vstupuje do chemických reakcí ve svarové lázni a podílí se na procesech v roztaveném svarovém kovu. Nejčastěji se využívají plyny a jejich směsi jako jsou CO2 (lidově céóčko), Argon + CO2, Argon + O2 a další.

Svařování CO2 je vhodné pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných konstrukčních ocelí. MAG svařování argonem + O2 se využívá pro svařování vysocelegované oceli, kam patří i nerez.

Svařování metodou MIG / MAG Svařování metodou MIG / MAG