Svařování metodou MMA

Nabízíme Vám profesionální obloukové svařování MMA obalenou elektrodou, která se během procesu odtavuje. Tento typ svařování je vhodný zejména pro svařování ocelových konstrukcí a svařování tlakových nádob.

Pro svařování používáme jednofázové přenosné svařovací investory. Selco Genesis 1700 TLH a Migatronic DELTA 200 HP jsou vynikajícím řešením pro svařování metodou TIG a MMA z hlediska výkonu, provedení a funkcí.

Co je MMA sváření?

Svářecí metoda MMA (Manual Metal Arc) představuje ruční svařování obalenou elektrodou a patří mezi nejdéle používáné metody sváření. Lze s ní dosáhnout vysoké kvality svarů za předpokladu velmi dobré zručnosti svářeče, kterou vám samozřejmě garantujeme.

Jak probíhá MMA svařování?

U ručního obloukového svařování MMA je zdrojem tepla elektrický oblouk, který vzniká mezi elektrodou a svařovaným materiálem. Vysoká teplota pak roztavuje jak kovovou elektrodu obalenou tavidlem, tak i základní svařovaný materiál. Během hoření oblouku se elektrody odtavují, kov se ukládá do svarové lázně a tím dochází k vytvoření svarového spoje. Behěm procesu se na povrchu svaru vytvoří struska, díky níž je pak svar chráněn při chladnutí. Strusku je následně nutné odstranit.

Výhody metody MMA

Svařování MMA je poměrně jednoduchý a mobilní způsob sváření. Svařování lze provést i při horších povětrnostních podmínkách či v místech s celkově obtížnějším přístupem.

MMA svařování lze aplikovat na mnoho druhů materiálů jako jsou nerez, uhlíková ocel, různé slitiny, hliník, litina atd.