Reference - ČOV Danisco, a.s. - Smiřice

Montáž tlumiče kogenerační jednotky ve stísněných prostorech za pomocí mini jeřábu UNIC 295, výroba a montáž konzolí pro uložení tlumiče, usazení tlumiče a následné propojení tlumiče kogenerační jednotky nerezovým potrubím DN125 a napojení na stávající kouřovod.