Reference - Hanácká kyselka s.r.o.

Montáž nového páteřního potrubního rozvodu DN80 na tlakový vzduch 8 bar, úprava zapojení potrubních rozvodů tlakového vzduchu 8 bar DN15 – DN80, úprava zapojení potrubních rozvodů na CO2 v akumulaci DN15 – DN40, napojení na stávající technologii.