Reference - Hanácká kyselka s.r.o.

Rekonstrukce úpravny vody, demontáž stávajících nerezových potrubních rozvodů DN15 - DN80, demontáž PE potrubí DN25 – DN80 od vrtů, demontáž a úprava části potrubí u tanků na vodu z vrtů, výroba propojovacího panelu, propojení tanků na vodu potrubím DN65 – DN80, propojení vrtů novým potrubím do rozdělovacího panelu, montáž potrubí DN25 na vzduch, montáž potrubí na CO2, propojení nerezových potrubních rozvodů na stávající a novou technologii.