Reference - Karlovarské minerální vody, a.s.
– výrobní závod Magnesia

Modernizace čistírny odpadních vod a vyrovnávací nádrže. Kompletace zařízení a potrubních dílů dodaných firmou M.GB. Srl Italy, výroba a montáž uložení potrubí, montáž potrubních rozvodů DN20 – DN200.