Reference - Karlovarské minerální vody, a.s. – výrobní závod Mattoni

Demontáž a následná montáž nového odplyňovače zásobníku napájecí vody v kotelně, demontáž části stávajícího potrubí a armatur, montáž nových armatur a potrubí Fe DN25 – DN65, výměna armatur na napájecí nádrži, kompletace zařízení.