Reference - Minerálkovod Běloves v Náchodě

Výstavba dvou čerpacích stanic vrtů HJ1005 a HJ1006. Odpuštění a demontáž uzavíracích armatur vrtů, následné prodloužení pažnic vrtů a jejich opětovné uzavření. Po zhotovení stavebních prací na čerpacích stanicích bude následovat vystrojení vrtů čerpadly, čerpacím potrubím, osazeno zhlaví vrtů a provedena kompletace strojní části pro napojení na rozvod minerálkovodu.