Reference - Poděbradka, a.s. – Výrobní závod Dobrá voda

Výstavba strojovny vrtu HV8 + vystrojení vrtu (čerpadlo, čerpací tyče DN80), potrubní napaječ DN80 ze strojovny vrtu do výrobního závodu v délce 500 m.