Reference - Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
– provozovna BČOV Pardubice

Odstavení části stávajícího potrubí Fe DN500 - DN1000 na vratné kaly, vyřezání stávajícího potrubí a následný transport z kolektoru, transport nového potrubí do kolektoru a usazení na stávající uložení, příprava potrubí a odboček. Po dokončení přípravných prací, napojení na stávající potrubní rozvody vratných kalů DN500 a DN1000.