Svařování metodou TIG

Nabízíme vám profesionální obloukové svařování netavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu známe pod označením TIG nebo WIG.

Pro svařování používáme přenosné svařovací investory. Selco, Migatronic a Fronius jsou vynikajícím řešením pro svařování metodou TIG a MMA z hlediska výkonu, provedení a funkcí.

Co je TIG sváření?

Oprava topného hada ohříváku CO<sub>2</sub>

Svářecí metoda TIG (Tungsten Inert Gas) představuje svařování wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu. Tato metoda je v němčině označována zkratkou WIG (Wolfram Inert Gas).

Svařování metodou TIG je možné vytvářet velmi kvalitní sváry, zároveň jsou však kladeny vysoké nároky na zručnost svářeče, kterou díky našim dlouholetým zkušenostem samozřejmě zaručujeme.

Jak probíhá TIG svařování?

Oprava topného hada ohříváku CO<sub>2</sub>

Při svařovací metodě TIG hoří elektrický oblouk mezi netavící se elektrodou a svařovaným materiálem. Elektroda je vyrobena z wolframu, aby odolala vysokým teplotám a je pomocí kleštiny upnuta v hlavici TIG hořáku. Skrz kleštinu se do elektrody dostává svařovací proud. Z hubice hořáku proudí ven plyn vytvářející v místě svařování inertní ochrannou atmosféru. Tato netečná atmosféra chrání tavnou lázeň před přístupem vzduchu a usnadňuje zapalování oblouku.

Výhody metody TIG

Detail sváru na přírubě

Svařování TIGem se vyznačuje dokonalou kontrolou nad svarovou lázní. Zkušený svářeč si sám rozhodne, zda bude svařovat zcela bez přídavného materiálu (např. roztavením lemů spoje, kdy má pak svarový kov 100% shodné chemické složení se základním materiálem) anebo kolik a jaký přidávaný materiál použije. U metody TIG lze jako přídavný materiál použít úlomek ze základního materiálu což opět znamená shodu svarového kovu.

Na rozdíl od autogenu lze díky vysoké teplotě oblouku svařovat i další obtížněji tavitelné materiály. Teplotní pole je velmi úzké a nedochází proto k tepelnému ovlivnění základního materiálu. Přísun tepla do svaru lze u TIG metody efektivně regulovat. Inertní plyny v ochranné atmosféře výborně chrání svarovou lázeň před škodlivými účinky vzduchu. Díke regulaci proudu je možné metodou TIG svařovat i velmi tenké materiály, dokonce i kovové fólie.